தேவி ரெட்டியார் திருமண தகவல் மையம் - Devireddiar.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Reddiar - 8th,10th,12th,Diploma,Degree Qualified Brides

ரெட்டியார் - 8th,10th,12th,டிப்ளோமா,டிகிரி படித்த பெண்களின் விபரம்


ரெட்டியார் - பெண் - 8th, 10th, 12th & டிகிரி படித்தவர்கள்   
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி
D528324 ரெட்டியார் பெண் 25 Diploma Nurshing Nurse ரிஷபம்
D518727 ரெட்டியார் பெண் 27 8th Std -- கடகம்
DA379100 ரெட்டியார் பெண் 28 12th Std Unemployed மகரம்
D515052 ரெட்டியார் பெண் 28 Diploma தனியார் பணி மிதுனம்
D514998 ரெட்டியார் பெண் 34 DIPLOMA --- ரிஷபம்
D434402 ரெட்டியார் பெண் 35 12th Std சொந்த தொழில் கன்னி
DA359888 ரெட்டியார் பெண் 36 DEEE Ladies Warden மகரம்
DA331536 ரெட்டியார் பெண் 43 8th unemployed
ரெட்டியார் - பெண் - 8th, 10th, 12th & டிகிரி படித்தவர்கள்   


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)